Filtratie - Filtration

Boční filtr firmy Grünbeck

Obsah solí v pitné vodě negativně ovlivňuje topné a klimatizační systémy. Přenos tepla od výměníků se snižuje, zvyšuje se potřeba údržby a zkracuje se životnost systému. Dobré řešení pro deionizaci a/nebo odvápnění vašeho topného systému představuje boční filtr od Grünbecku. Inovativní filtry Grünbeck totiž chrání topení a klimatizaci před zachycováním nečistot, vápenatými usazeninami a korozí. Využití boční filtrace prodlužuje životnost systému a během této úpravy topné vody se systém nemusí vypínat.

Výhody našich bočních filtrů

Výhody našich filtrů lze shrnout velmi snadno. Snížení energetických výdajů, prodloužení životnosti kotle ústředního topení nebo klimatizačního systému, snížení výskytu případných poruch a výpadků. Úprava topné vody se tedy vyplatí!

Boční filtr: filtrace, změkčování a deionizace

Naše filtry pracují na bázi filtrace, změkčování nebo deionizace vody. Nejprve se filtrací odstraní veškeré nerozpustné částečky, např. koroze a hrubší nečistoty. Pro dosažení optimální kvality topné vody se voda následně změkčí nebo deionizuje. Při změkčování se z vody odstraní nečistoty a látky, které způsobují vznik vápenatých usazenin. Při deionizaci se redukuje obsah solí ve vodě, čímž se snižuje riziko koroze. Filtry Grünbeck splňují normu VDI 2035, viz list 1 (změkčování) a list 2 (deionizace).

GENO®-VARIO mini
Deelstroomfilter - HVAC: GENO<sup>®</sup>-VARIO mini
De GENO®-VARIO 3000
Deelstroomfilter - HVAC: GENO<sup>®</sup>-VARIO 3000