Proceswaterbehandeling

Tvrdá voda

Tvrdá voda může způsobovat problémy v rozvodech, konstrukcích a instalacích. Správné změkčení má přitom zásadní význam. Firma Grünbeck má ve svém programu různá zařízení na změkčení vody, kam patří zařízení pro soukromý sektor, podniky služeb, malé a střední podniky a průmysl.

zařízení na změkčení vody: softliQ: SC23
waterontharder softliQ:SC18 in woning
zařízení na změkčení vody: Delta-P

Zařízení na změkčení vody softliQ

Zařízení na změkčení vody softliQ je nejinovativnějším zařízením pro drobné použití. Zařízení sleduje vaši spotřebu vody a regeneruje, když není po vodě poptávka. Je standardně vybaveno šetrným solením, takže spotřebovává méně soli, módem pro desinfekci, takže zůstává sterilní, má barevný displej a lze ho obsluhovat i pomocí aplikace. Společně se moderním designem je tato instalace připravena pro budoucnost! Další informace viz www.softliQ.cz.

softliQ: SC18
softliQ: MC32

Zařízení na změkčení vody Delta-P

Zařízení Delta-P je určeno pro použití u větších zákazníků a jde o nejúspornější zařízení na změkčení vody na trhu. Jde o zařízení, které se skládá ze 3 lahví, přičemž 2 jsou vždy v podniku a 1 je ve stavu stand-by nebo regeneruje. Tím je zajištěn kontinuální průtok vody. Maximální ztráta tlaku u zařízení na změkčení vody je 0,8 baru a zařízení lze velmi snadno instalovat prostřednictvím instalačního módu na PLC (plug-and-play)!

ztráta tlaku u zařízení Delta-P
zařízení na změkčení vody Delta-P