Filtratie - Filtration

Zařízení pro zvyšování tlaku

Pomocí zařízení pro zvyšování tlaku se voda čerpá z místa A do místa B, pod požadovaným tlakem, který se udržuje na stejné hodnotě. Grünbeck nabízí různé typy těchto zařízení 

Jak funguje naše energeticky úsporné zařízení na zvyšování tlaku?

Energeticky úsporná zařízení na zvyšování tlaku od Grünbecku zajišťují dostatečný a konstantní tlak v menších i větších systémech. Tato zařízení jsou plně automatická: na základě aktuálního tlaku se zapíná nebo vypíná čerpadlo. Pozvolné zrychlování a zpomalování frekvenčně řízeného čerpadla předchází tlakovým rázům a udržuje požadovaný tlak na konstantní hodnotě. Zařízení zároveň disponují expanzní nádobou a regulační stanicí s integrovanou ochranou proti chodu naprázdno.