Filtratie - Filtration

Dávkování do vody

Grünbeck nabízí různé dávkovací systémy, dávkovací čerpadla až po kompletní dávkovací zařízení. Tyto systémy se používají pro úpravu hodnoty pH, dávkování chlóru, k likvidaci vápenatých usazenin, proti korozi, při odkyselování atd.